Informace pro návštěvníky Adršpachu a Broumovska

Teplické skalní město

Hlavní vstup do teplických skal je nedaleko vlakové zastávky Teplice nad Metují - Skály nebo 2 km od centra Teplic. Do Teplických skal také můžete vstoupit přes Záboř od Janovic nebo Bischofsteinu. Turistický okruh je dlouhý 6 km značený modrou turistickou značkou. V jarních měsících (duben, květen) může být s ohledem na ochranu hnízdišť vzácných druhů ptáků část okruhu pro veřejnost přechodně uzavřena.

Nedaleko vstupu za teplickou Ozvěnou, místa pojmenovaného podle ozvěny vracející se několikanásobně od protilehlého Lysého vrchu, můžete vystoupit na skalní hrad Střmen. Přístupný je po ocelovém schodišti a z vrcholu hradu, dnešní vyhlídky, je za dobrého počasí výborný výhled do všech světových stran.Prohlídkový okruh prochází okolo skalní kaple chrámovými stěnami, jejichž výška v některých místech přesahuje 70 metrů. Právě zde se nachází hnízdiště vzácného sokola stěhovavého. Cesta vystoupá kolem Kamence až k části nazvané Amfiteátr, kde je také nejvyšší bod okruhu Teplickými skalami - průchod u skal nazvané Slon a Sova.

Vyhlídková trasa dále pokračuje Anenským údolím ústícím do soutěsky skalního masivu zvaného Sibiř, které si díky svým chladným klimatickým podmínkám dokáže udržet sníh až do letních měsíců.


Vlčí rokle - U jezírka

Vlčí rokle - U jezírkaTeplické a Adršpašské skály spojuje Včí rokle, která je pro turisty běžně přístupná, ačkoliv je v posledních letech poněkud zanedbaná a neudržovaná. Cesta Vlčí roklí do Adršpašských skal k Jezírku je dlouhá necelé 4 km a ústí uprostřed turistického okruhu Adršpašskými skalami. Vstupenka zakoupená v jednom ze dvou skalních měst je platná v obou z nich, pokud přecházíte právě Vlčí roklí.