Informace pro návštěvníky Adršpachu a Broumovska

Broumovský klášterV současné době jsou kláštěr a klášterní zahrady přístupné veřejnosti, prohlídka zahrnuje kostel sv. Vojtěcha a referktář s kopií Turínského plátna. Dominantu interiéru klášterní budovy tvoří vzácně dochovaná klášterní knihovna čístající přes 17 tisíc knih. V suterénu si můžete prohlédnout expozici Vambereckých mumií.

Historie broumovského kláštera

Národní kulturní památka Broumovský klášter byla založena benediktiny před rokem 1322 společně s proboštstvím na broumovském hradě. Broumovský výběžek byl již v té době více než sto let majetkem řádu benediktinů z Břevnova, který jim byl udělen českým králem Přemyslem Otakarem I. Roku 1348 byl Broumov povýšen na královské město a jeho význam dále vzrůstal. Po částečném poboření původního kláštera s kostelem v roce 1420 se začíná se stavbou nového komplexu. Výstavní podoby a jedinečné architektonické hodnoty a krásy získává definitivně celý klášterní komplex barokní přestavbou za opatů Tomáše Sartoria a Otmara Zinka od druhé poloviny 17. století do poloviny 18. století. Největší podíl na radikální přestavbě měl Kilián Ignác Dientzenhofer, z dalších významných stavebníku doby jistě stojí za zmínku jeho otec Kryštof Dientzenhofer a Martin Allio. Posledním nedůstojným obdobím v historii broumovského kláštera bylo období komunistické diktatury v letech 1948-1989, kdy klášterní budovy chátraly a navíc došlo k nenahraditelnému poškození jedinečné klášterní knihovny. V posledních letech se dokončují poslední opravy a nyní opět můžeme obdivovat krásu architektury i genia loci benediktinského kláštera v původním lesku.


Klášterní kostel svatého Vojtěcha

Původně byl klášterní kostel gotický trojlodní s pětibokým presbytářem. Barokní přestavbou získal podobu jednolodní s trojicemi postranních kaplí s emporami a dalšími drobnými přístavbami. Kostel přiléhá severní stranou ke klášternímu komplexu. Klenba kostela je zaklenuta valenou klenbou s lunetami s bohatou figurální a ornamentální štukovou výzdobou bratří Soldatiů a freskami J.J.Steinfelse. K dalším skvostům patří oltářní obraz svatého Vojtěcha od V.V.Reinera, socha Madony od J.Brokofa a mnoho dalších památek.

Celý klášterní komplex byl navržen a vystavěn převážně podle plánů K.I.Dientzenhofera v letech 1726-1748. Jednotlivé části komplexu tvoří prelatura, bývalé gymnázium s dalšími přilehlými budovami, barokní most přes bývalý příkop vedoucí do klášterní zahrady ad. Z vnitřních prostor nemůžeme pominout refektář se štukami B.Spinettiho a nástropními malbami J.K.Kováře, klášterní knihovnu s nástropní freskou od F.A.Schefflera, nebo tvz. Kamenný sál.


Zdroj:
Poche, Emanuel a kol. Umělecké památky Čech I.-IV. Praha : Academia, 1977-1982.
Vilímková, Milada. Stavitelé paláců a chrámů. Praha : Vyšehrad, 1986.


Otevírací doba broumovského kláštera je coloroční, od dubna do října od 9 do 16 hodin, po zbytek roku do 10-15.

Podorobné informce získáte na:
prohlidky@klasterbroumov.cz
+420 733 739 726
+420 734 443 161

Poznejte Broumovsko!

Adršpašské skály
Teplické skály
Ostaš
Jiráskovy skály
Broumovské stěny

Oblíbené turistické cíle Broumovska