Informace pro návštěvníky Adršpachu a Broumovska

Broumovsko

Přírodní krásy Broumovska jsou tvořeny především dominantami skalních měst. Mezi nejznámější patří především Adršpašské skalní městoBroumovské stěny ale také menší a přesto zajímavé lokality Jiráskovy skály OstašKřížový vrch.

Na oblast Broumovska plynule navazuje oblast polského pohraničí s mnoha dalšími a snadno dostupnými lokalitami jako Stolové hory a Soví hory. Polské pohraničí je snadno přístupné přes četné hraniční přechody určené především pro pěší turistiku a cyklistiku.