Informace pro návštěvníky Adršpachu a Broumovska

Police nad Metují


Police nad Metují byla založena počátkem 13. století a roku 1213 byla darována břevnovským benediktinům českým králem Přemyslem Otakarem I. Roku 1253 byla Police nad Metují povýšena z osady na město. Jednalo se o kolonizační centrum a jako mnohé z měst z období panování Přemysla Otakara I. i Police nad Metují se může pyšnit čtvercovým náměstím, ze kterého hlavní ulice vybíhají z rohů náměstí.

Dnešní podobu radnice určuje barokní přestavba z roku 1718 za účasti K.I.Dientzenhofera.
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Byl založen v letech 1253-1278 jako trojlodní bazilika, uprostřed fasády raně gotický lomený portál s hlubokým ostěním, západní průčelí bylo barokně upraveno v roce 1723.

V Polici nad Metují je několik významných drobných sakrálních památek.

Zdroj:
Poche, Emanuel a kol. Umělecké památky Čech I.-IV. Praha : Academia, 1977-1982.
Vilímková, Milada. Stavitelé paláců a chrámů. Praha : Vyšehrad, 1986.


Police nad metují je výchozím bodem pr návštěvu Broumovských stěn, Ostaše a Hvězdy.

Infocentrum Police nad Metují
E-mail: infocentrum@policko.cz
Tel: +420 491 421 501

Poznejte Broumovsko!

Adršpašské skály
Teplické skály
Ostaš
Jiráskovy skály
Broumovské stěny

Oblíbené turistické cíle Broumovska