Informace pro návštěvníky Adršpachu a Broumovska

Hrad Střemen

Hrad Střemen (jinak také nazývaný Střmen) patří mezi typické skalní hrady. Ve kterých podstatnou stavební část tvořily okolní skály, a proto ani hrad Střemen není výjimkou a jeho pozůstatky jsou velmi skromné. Hrad byl postaven na vrcholu dvou skalních věží a sestával pravděpodobně z jednoho roubeného stavení. Existenci tohoto stavení dokládají draže zasekané do paty skalních věží v pískovcovém podloží a dnes sotva patrné úpravy skalního terénu.

První písemná zmínka o hradu Střemen pochází z Majestas Carolina (spolu se sousedním hradem Adršpachem) a jeho dřívější majitelé a samotná doba vzniku hradu není známa. Hrad tedy nejspíše vznikl v souvislosti se sousedním hradem Adršpachem jako opevněný vojenský a pozorovací bod. Možná byl hrad v držení Tasa z Vízmburka připomínaného roku 1362 v Teplicích nad Metují. Roku 1372 byl hrad v držení Wickmana, roku 1381 byl zakoupen Hynkem z Dubé a roku 1433 hrad Střemen patřil do držav Jana Krušiny z Lichtemburka. Pravděpodobný zánik hradu znamenalo dobytí hradu Slezany a jeho možné zboření roku 1447 spolu se sousedním hradem Adršpachem (za předpokladu, že hrad Střemen v roce 1447 ještě existoval!).

Hrad Střemen je volně přístupný po modré turistické značce. Od parkoviště před vstupem do skalního města je hrad vzdálen 1 km. Výstup je zajištěn zábradlím a dalšími opěrnými body. Na vrcholu skalních věží je vybudována ohrazená vyhlídka na Teplické skalní město, Krkonoše s nejvyšším vrcholem Sněžkou a údolí Metuje.

Zdroj: Durdík, Tomáš. Encyklopedie českých hradů. Praha : Libri, 1996.